תקנון

1. הגדרות והסכמות מראש

1.1. "WECURE" היא פלטפורמה מקוונת המאפשרת למטפלים להצטרף ולהציע שירותי טיפול ובריאות לאזרחי ישראל.

1.2. על ידי השימוש באתר WECURE, אתה מסכים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה ולהסכמות מראש לאופן השימוש בשירותי WECURE.

2. הרשמה ופרטי משתמש

2.1. לשימוש בשירותי WECURE עליך ליצור חשבון משתמש ולספק מידע אישי נדרש. עליך להבטיח את נכונות ועדכוניות המידע שאתה סופק.

2.2. אנו שומרים על פרטיות המידע שאתה מספק לנו, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו.

3. השימוש בשירותי WECURE

3.1. השימוש בשירותי WECURE מיועד למטפלים רשומים ומוכרים בהתאם לחוקי המדינה. נא להציע שירותים רק אם יש לך הרשאה מתאימה ורשיונות על פי החוק.

3.2. אין להשתמש בשירותי WECURE למטרות לא חוקיות או למטרות פרסומות לא מותרות.

4. קשרי מטפל-למטופל

4.1. WECURE היא פלטפורמה שמאפשרת לאזרחים לפנות לזימון תור עם מטפלים  לצורך סידור טיפולים בתחום הבריאות והטיפול. כל קשר בין מטפל למטופל נכרת באופן פרטי ולא באחריות WECURE.

5. תשלומים ועמלות

5.1 WECURE לא גובה עמלה מטיפולים לא מצד המטפל ולא מצד המטופל, המטפל יכול להעניק טיפולים ללא עלות דרך יומן קלנדרי ולגבות תשלום במידה והמטופל ירצה לקבל המשך טיפולים עם המטפל.

5.2 WECURE לא גובה תשלומים עבור חיבור לפלטפורמה WECURE

5.3. WECURE תוכל בעתיד להציע חבילות פרסום בתשלום או שיתוף פעולה עם חברות צד ג' ולאפשר למטפלים לרכוש שירותים נוספים.

6. דירוגים וחוויות

6.1. המשתמשים רשאים להגיב ולדרג מטפלים ומטופלים. אנו ממליצים להשתמש בחוויות ודירוגים ברצינות וביקורתיות.

7. הודעות ותקשורת

7.1. WECURE עשויה לשלוח הודעות ותקשורת במהלך השימוש בשירותי הפלטפורמה.

8. כללי התנהגות ופרטיות

8.1. השימוש בשירותי WECURE יהיה על פי תקנות פרטיות הפלטפורמה והחוקים הרלוונטיים.

9. שונות

9.1. WECURE שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בכל עת על פי שיקול דעתה. יתר התנאים יישארו ללא שינוי.

10. ייעוץ משפטי

10.1. השימוש בשירותי WECURE ותנאי השימוש מחייבים את המשתמש לקבוע ייעוץ משפטי מתאים במקרים מיוחדים.